Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Zrušenie VOS na predaj nehnuteľnosti: byt č. 18 na Ul. Kukučínova 471/9 v Trenčíne

 Zrušenie verejnej obchodnej súťaže

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín