Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

VOS na predaj nehnuteľnosti: Pozemok Javorinská ulica v Trenčíne

 Súťažné podmienky

 Geometrický plán a územnoplánovacia informácia

 Ortofotomapa 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín