Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Jún

Štvrtok 1. 6. 2017

 • porada k statickej doprave
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s riaditeľom úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • kontrola vybraných investičných akcií

Piatok 2. 6. 2017

 • účasť na otvorení 20. ročníka športovej olympiády žiakov ZŠ Novomeského
 • služobná cesta, Bratislava

Pondelok 5. 6. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na slávnostnom krste protihlukovej steny na železničnej stanici Trenčín – Zlatovce
 • účasť na otvorení Centra včasnej intervencie
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 6. 6. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín

Streda 7. 6. 2017

 • účasť na otvorení Detskej paralympiády, Spojená škola internátna
 • účasť na otvorení Športového dňa Sociálnych služieb mesta Trenčín
 • účasť na ukončení 30. ročníka Akadémie tretieho veku
 • porada s náčelníkom Mestskej polície Trenčín
 • pracovné stretnutie so starostom obce Soblahov

Štvrtok 8. 6. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 9. 6. 2017

 • účasť na oslave 40. výročia založenia Nemocnice pre obvinených
 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR
 • účasť na oslave 50. výročia založenia Materskej školy na Považskej ulici
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 12. 6. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na aktivite MŠ Slimáčik
 • porada k čerpaniu európskych štrukturálnych fondov
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 13. 6. 2017

 • porada k investičným akciám
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 14. 6. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 15. 6. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada so zástupcom primátora
 • porada s vedúcim útvaru interných služieb
 • účasť na pietnej spomienke na obete holokaustu

Piatok 16. 6. 2017

 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • porada k statickej doprave

Pondelok 19. 6. 2017 

 • účasť na tlačovej besede k otvoreniu letnej plavárne
 • prijatie účastníkov medzinárodného sympózia ORA ET ARS
 • porada so zástupcami primátora

Utorok 20. 6. 2017

 • účasť na sneme vojakov
 • účasť na odovzdávaní ocenenia Detská osobnosť mesta Trenčín 2017
 • porada s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • porada kancelárie primátora

Streda 21. 6. 2017

 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 22. 6. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb

Piatok 23. 6. 2017 

 • služobná cesta, Košice

Pondelok 26. 6. 2017

 • účasť na zasadnutí Predstavenstva TVK, a. s.
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia TVK, a. s.
 • stretnutia s občanmi – Deň otvorených dverí

Utorok 27. 6. 2017

 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Streda 28. 6. 2017

 • pracovné stretnutie s predsedami klubov seniorov
 • porada so zástupcami primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Štvrtok 29. 6. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 30. 6. 2017

 • účasť na zasadnutí Združenia K 8, Trnava

  

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín