Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Máj

Pondelok 1. 5. 2017

 • štátny sviatok

Utorok 2. 5. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora

Streda 3. 5. 2017

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 4. 5. 2017 

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie k rekonštrukcii Mierového námestia

Piatok 5. 5. 2017

 • porada k investičným akciám mesta
 • prijatie veľvyslanca štátu Izrael v SR
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 8. 5. 2017

 • štátny sviatok

Utorok 9. 5. 2017 

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 10. 5. 2017

 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín si Ty
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • sobášenie

Štvrtok 11. 5. 2017

 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín
 • porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami potenciálneho investora

Piatok 12. 5. 2017

 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • účasť na slávnostnom otvorení výstav REGION TOUR EXPO – CHUŤ SLOVENSKA – TORTY & SVET PEČENIA
 • sobášenie

Pondelok 15. 5. 2017

 • účasť na oslave Dňa matiek
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám mesta
 • prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Utorok 16. 5. 2017

 • účasť na výročnom členskom zhromaždení predsedov klubov Združení kresťanských seniorov Slovenska
 • porada k výzvam na čerpanie fondov EÚ
 • porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie k filmovému festivalu

Streda 17. 5. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • účasť na kongrese geriatrov
 • pracovné stretnutie k návrhu ihriska „Karpatská“
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Akebono

Štvrtok 18. 5. 2017 

 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 19. 5. 2017

 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie k statickej doprave
 • porada s vedúcou útvaru právneho

Pondelok 22. 5. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej sporiteľne
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k investičným akciám
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 23. 5. 2017

 • účasť na slávnostnom prejazde prvého vlaku po zrekonštruovanom železničnom moste v Trenčíne
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Marius Pedersen
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb

Streda 24. 5. 2017

 • služobná cesta, Poprad

Štvrtok 25. 5. 2017

 • porada k letnej plavárni
 • porada k statickej doprave
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 26. 5. 2017

 • účasť na tlačovej besede k podpisu zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Regionálneho centra hádzanej
 • prijatie speváckeho súboru z partnerského mesta Cran-Gevrier
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 29. 5. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na kontrole letnej plavárne
 • prijatia občanov – Deň otvorených dverí

Utorok 30. 5. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
 • porada k investičným akciám

Streda 31. 5. 2017

 • porada so zástupcami primátora
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
 • vybavovanie agendy primátora

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín