Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2016  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016

 

  Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2016, vr. Správy audítora a rozdelenia hospodárskeho výsledku mesta za rok 2016 (zobrazí sa v novom okne

  Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2016 (zobrazí sa v novom okne

  Prílohy k Záverečnému účtu za rok 2016 (zobrazí sa v novom okne

  Poznámky k 31.12.2016 (zobrazí sa v novom okne

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín