Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Centrum voľného času v Trenčíne

Východná 9, 911 08 Trenčín

 

Tel: 032/743 35 02

        0911 886 007

e-mail:

www.cvctn.edupage.org

 

Riaditeľka:  Mgr. Viera Žilková

Profesijný životopis

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín