Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory a časti pozemkov na letnom kúpalisku na Ostrove v Trenčíne

 Nebytové priestory a časť pozemkov na letnom kúpalisku na Ostrove
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín