Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor na Zimnom štadióne P. Demitru a časť pozemku v areáli MHSL, m.r.o., Trenčín na Sob

 Nebytový priestor na zimnom štadióne a časť pozemku v areáli MHSL
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín