Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Apríl

Pondelok 3. 4. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 4. 4. 2017

 • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín

Streda 5. 4. 2017

 • porada k statickej doprave
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Štvrtok 6. 4. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru interných služieb
 • účasť na otvorení Majstrovstiev Slovenska starších žiakov 2017 v ľadovom hokeji

Piatok 7. 4. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada so zástupcom primátora

Pondelok 10. 4. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na oslavách 72. výročia oslobodenia Trenčína od fašizmu
 • porada kancelárie primátora

Utorok 11. 4. 2017

 • porada k statickej doprave
 • pracovné stretnutie k realizácii projektov
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 12. 4. 2017

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Štvrtok 13. 4. 2017

 • účasť na tlačovej konferencii k rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne
 • porada k odpredaju majetku mesta
 • porada so zástupcami primátora

Piatok 14. 5. 2017

 • sviatok Veľký piatok

Pondelok 17. 4. 2017

 • Veľkonočný pondelok

Utorok 18. 4. 2017 - Piatok 21. 4. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 24. 4. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Utorok 25. 4. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • prijatie občana – vopred dohodnutý termín
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 26. 4. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu
 • účasť na zasadnutí komisie k odpredaju majetku
 • pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie prednostu

Štvrtok 27. 4. 2017

 • porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AAF
 • účasť na otvorení testovacieho centra spoločnosti Yanfeng
 • pracovné stretnutie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia

Piatok 28. 4. 2017

 • pracovné stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu
 • pracovné stretnutie k údržbe drevín
 • vybavovanie agendy primátora

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín