Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Informácia o aktualizácii číslo 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo dňa 6.4.2017 aktualizáciu č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Uvedená aktualizácia je zverejnená na webovom sídle MPRV SR.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín