Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhodnotenie projektových zámerov

Mesto Trenčín ako SO pre IROP zverejňuje zoznamy projektových zámerov pri ktorých bola vydaná pozitívna, alebo negatívna hodnotiaca správa v súlade so Systémom riadenia EŠIF v lehote do 60 pracovných dní od skončenia posudzovania projektových zámerov v rámci príslušnej výzvy.

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zoznam projektových zámerov v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín