Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škól

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP aktualizovalo dňa 15.3.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl. Bližšie informácie o detailných zmenách výzvy nájdete na stránkach riadiaceho orgánu pre IROP.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín