Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

22.03.2017

Priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva boli do programu rokovania doplnené tieto materiály:

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín