Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Marec

Streda 1. 3. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 2. 3. 2017 

 • čerpanie riadnej dovolenky

Piatok 3. 3. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 6. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k čisteniu dopravných komunikácií
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Utorok 7. 3. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami Železníc Slovenskej republiky
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 8. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • účasť na verejnej prezentácii štúdie nového urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny

Štvrtok 9. 3. 2017

 • pracovné stretnutie k projektu Trenčín si Ty
 • prijatia občanov - vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 10. 3. 2017

 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • porada k statickej doprave
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

Pondelok 13. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • kontrola čistenia mestských komunikácií
 • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

Utorok 14. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Streda 15. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 16. 3. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 17. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • porada k statickej doprave

Utorok 21. 3. 2017

 • pracovné stretnutie s prednostom okresného úradu
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • pracovná porada so zástupcami primátora

Streda 22. 3. 2017

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • účasť na pohrebe

Štvrtok 23. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti LIDL

Piatok 24. 3. 2017 

 • účasť na ceremoniáli odovzdávania velenia Pozemných síl OS SR
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Pondelok 27. 3. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Deň otvorených dverí u primátora - prijatia občanov

Utorok 28. 3. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcom Klubu generálov SR
 • účasť na slávnostnom oceňovaní úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • porada k likvidácii odpadov

Streda 29. 3. 2017

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie so zástupcami klubov seniorov
 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia

Štvrtok 30. 3. 2017

 • pracovné stretnutie k modernizácii železničnej trate
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 31. 3. 2017

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti SPP Distribúcia
 • účasť na zasadnutí valného zhromaždenia Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín