Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

FAQ k výzvam na PZ týkajúcich sa základných a stredných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 22.2.2017 FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzvam na projektové zámery č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie z 13. februára 2017 (Základné školy) a IROP-PO2-SC222-PZ-2016-3 v znení aktualizácie z 13. februára 2017 (Stredné školy). Tieto najčastejšie kladené otázky nájdete na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín