Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladania PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 13.2.2017 aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Aktualizovanú výzvu, zmeny výzvy, ako aj aktualizované prílohy k výzve nájdete na stránke MPRV SR, alebo na stránke SO pre IROP mesta Trenčín.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín