Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Február

Streda 1. 2. 2017

 • pracovná porada so zástupcami primátora
 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Štvrtok 2. 2. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 3. 2. 2017

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 6. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 7. 2. 2017

 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS, Štrbské Pleso

Streda 8. 2. 2017

 • porada k majetkovo-právnym záležitostiam Mesta Trenčín
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 2. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 10. 2. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí komisie pre vyhodnotenie súťaže na obstaranie novej internetovej stránky Mesta Trenčín

Pondelok 13. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k parkovacej politike
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Utorok 14. 2. 2017

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 15. 2. 2017

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru majetku mesta
 • rokovanie so zástupcami spoločnosti ASKO – NÁBYTOK

Štvrtok 16. 2. 2017

 • porada k čistote mesta
 • porada k organizácii dopravy počas festivalu Pohoda 2017
 • porada kancelárie primátora
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Piatok 17. 2. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcami filmového festivalu EKOTOPFILM
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti AD značenie
 • pracovné rokovanie k návšteve delegácie z Cran Gevrier
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 20. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 21. 2. 2017

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
 • účasť na prezentácií verejného obstarávania
 • vedenie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

Streda 22. 2. 2017 

 • služobná cesta, Košice

Štvrtok 23. 2. 2017

 • služobná cesta, Košice

Piatok 24. 2 2017

 • návšteva a diskusia so zamestnancami Adient
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 27. 2. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • Deň otvorených dverí u primátora - prijatia občanov

Utorok 28. 2. 2017

 • kontrola čistenia komunikácií
 • stretnutie so zástupcami spoločnosti Old Herold Hefe
 • účasť na vyhlásení výsledkov verejného obstarávania nového webového sídla Mesta Trenčín
 • porada k statickej doprave

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín