Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

ZŠ, Na dolinách 27

 

Tel: 032/652 34 80

e-mail: tajomnik@zsdoltn.edu.sk

www.zszlatovce.edupage.org

 

Riaditeľka:  Mgr. Anna Plachká

Profesijný životopis 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín