Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. - základné informácie

Sídlo organizácie: Piaristická 42, 911 01 Trenčín

IČO: 36124702

DIČ: 2021611878

Právna forma: rozpočtová organizácia

Dátum vzniku: 30.8.2001

 

tel.: 032/6402463

e-mail:

www.ssmtn.sk

 

Štatutárny zástupca: Ing. Edita Prekopová - riaditeľka

Profesijný životopis

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín