Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. - základné informácie

Sídlo organizácie: Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín

IČO: 36129755

DIČ: 2021677845

Právna forma: rozpočtová organizácia

Dátum vzniku: 1.7.2002

 

tel.: 032/6402824

e-mail:

 

Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Masaryk - riaditeľ

Profesijný životopis 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín