Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. - základné informácie

Sídlo organizácie: Soblahovská 65, 911 01 Trenčín

IČO: 37920413

DIČ: 2021916083

Právna forma: rozpočtová organizácia

Dátum vzniku: 1.1.2005

 

tel.: 032/6505113

e-mail:

 

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Jaroš - poverený vedením organizácie

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín