Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2017  

Január

Pondelok 2. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne
 • návšteva prvého občana mesta Trenčín narodeného v roku 2017 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne

Utorok 3. 1. 2017

 • pracovné stretnutie so zástupcom primátora mesta Trenčín
 • porada kancelárie primátora
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Streda 4. 1. 2017

 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru dopravy mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • pracovná porada k možnostiam bytovej výstavby

Štvrtok 5. 1. 2017

 • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 6. 1. 2017

 • štátny sviatok

Pondelok 9. 1. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 10. 1. 2017

 •  služobná cesta, Bratislava

Streda 11. 1. 2017

 • pracovné rokovanie so zástupcami Marius Pedersen, a.s.
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku

Štvrtok 12. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 13. 1. 2017

 • pracovná porada k dopravnej situácii
 • pracovná porada s vedúcim útvaru hlavného architekta mesta
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 16. 1. 2017

 • novoročný príhovor k zamestnancom Mesta Trenčín
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • novoročný príhovor k zamestnancom Mestskej polície Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 17. 1. 2017

 • služobná cesta, Česká republika

Streda 18. 1. 2017

 • služobná cesta, Česká republika

Štvrtok 19. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Piešťany

Piatok 20. 1. 2017

 • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami MHSL, m. r. o.
 • novoročné stretnutie primátora so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o.
 • stretnutie so zástupcami Armády spásy
 • prijatie akademickej maliarky Evy Mišákovej-Ábelovej pri príležitosti jej životného jubilea

Pondelok 23. 1. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie k dopravnej situácii v Trenčíne
 • prijatie občanov – vopred dohodnutý termín

Utorok 24. 1. 2017

 • porada k parkovacej politike Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Streda 25. 1. 2017

 • kontrola zimnej údržby povrchu komunikácii
 • pracovná porada k otázkam čerpania fondov EÚ
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Mestského hospodárstva a správy lesov

Štvrtok 26. 1. 2017

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 27. 1. 2017

 • vybavovanie a podpisovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • prijatia občanov - vopred dohodnuté termíny

Pondelok 30. 1. 2017

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • prijatie J. E. vyľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga
 • Deň otvorených dverí u primátora - prijatia občanov

Utorok 31. 1. 2017

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Bratislava

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín