Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

December

Štvrtok 1. 12. 2016

 • porada s prednostom mestského úradu
 • pracovné stretnutie s vedúcim útvaru hlavného architekta Mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever

Piatok 2. 12. 2016

 • porada k rekonštrukcii Mierového námestia
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 5. 12. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • pracovné rokovania s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 6. 12. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na stretnutí Ligy proti reumatizmu
 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru sociálnych vecí

Streda 7. 12. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 8. 12. 2016

 • porada k internetovej stránke venovanej parkovacej politike Mesta Trenčín
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 9. 12. 2016 

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné rokovanie s právnymi zástupcami mesta
 • porada so zástupcom primátora
 • účasť na vernisáži v Galérii M. A. Bazovského

Pondelok 12. 12. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva
 • porada k dopravnej situácii a rozkopávkam

Utorok 13. 12. 2016

 • pracovné rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovné stretnutie so zástupcami Národného kontrolného úradu
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 14. 12. 2016

 • pracovné stretnutie, TSK
 • vedenie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 15. 12. 2016:

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 16. 12. 2016

 • služobná cesta, cesta Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné stretnutie na Expozitúre Národného kontrolného úradu v Trenčíne
 • pracovné rokovanie k plánu udržateľnej mobility
 • prijatie občana – vopred dohodnutý termín

Pondelok  19. 12. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu "Trenčín a okolie"
 • účasť na prezentácii rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne pre vlastníkov dotknutých nehnuteľností

Utorok 20. 12. 2016

 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • prijatia občanov - vopred dohodnuté termíny
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 21. 12. 2016

 • pracovné stretnutie s vedúcou útvaru Kultúrno-informačných služieb
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Štvrtok 22. 12. 2016 

 • porada k parkovacej politike
 • porada k investičným akciám Mesta Trenčín

Piatok 23. 12. 2016 

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 26. 12. 2016

 • 2. sviatok vianočný

Utorok 27. 12. 2016 - Piatok 30. 12. 2016 

 • čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín