Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2017  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019

 

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín