Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2017

 

   Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019, schválený uznesením č. 745 na MsZ dňa 14.12.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 763 na MsZ dňa 8.2.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín