Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2017

 

   Rozpočtový harmonogram pre rok 2017 /zobrazí sa v novom okne/

   Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019, schválený uznesením č. 745 na MsZ dňa 14.12.2016

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 763 na MsZ dňa 8.2.2017

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 822 na MsZ dňa 22.3.2017

   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 871 na MsZ dňa 10.5.2017

   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 943 na MsZ dňa 21.6.2017

   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 1045 na MsZ dňa 20.9.2017

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 1125 na MsZ dňa 8.11.2017

   Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017, schválená uznesením č. 1177 na MsZ dňa 13.12.2017

   Monitorovacia správa k Plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2017, schválená uznesením č. 1046 na MsZ dňa 20.9.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín