Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2017

 

   Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2017 - 2019, predložený na  MsZ dňa 14.12.2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín