Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2016  

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

 

   Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, textová časť (zobrazí sa v novom okne)

   Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016, tabuľková časť (zobrazí sa v novom okne)

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín