Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad

Oznámenie o zámere prenajať náhradný nájomný byt

 Prenájom náhradného nájomného bytu
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín