Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad

Oznámenie o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín

 Predaj majetku
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín