Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

November

Utorok 1. 11. 2016

 • Štátny sviatok

Streda 2. 11. 2016

 • služobná cesta, Bratislava
 • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 3. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na zasadnutí Združenia K8

Piatok 4. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí Združenia K8
 • vybavovanie agendy primátora

 

Pondelok 7. 11. 2016

 • rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora

 

Utorok 8. 11. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • kontrola investičných akcií Mesta Trenčín

 

Streda 9. 11. 2016

 • porada s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • účasť na seminári Akadémie tretieho veku
 • účasť na schôdzi klubu seniorov
 • pracovné porada s riaditeľmi základných škôl
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Štvrtok 10. 11. 2016

 • pracovné rokovanie k stavu modernizácie železničnej trate
 • účasť na pietnej spomienke padlým v 1. svetovej vojne
 • porada so zástupcom primátora
 • účasť na festivale HoryZonty

 

Piatok 11. 11. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na pietnej spomienke na zosnulých vo vojnách

Pondelok 14. 11. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 15. 11. 2016

 • porada k rekonštrukciám mestských komunikácií
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • účasť na vernisáži výstav k 17. novembru 1989

Streda 16. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • porada so zástupcom primátora mesta Trenčín
 • účasť na diskusii o hodnotách Novembra ‘89

Štvrtok 17. 11. 2016

 • štátny sviatok

Piatok 18. 11. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s právnym zástupcom Mesta Trenčín
 • účasť na otváracom ceremoniáli Festivalu francúzskych filmov 2016

Pondelok 21. 11. 2016

 • služobná cesta Bratislava
 • pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja

Utorok 22. 11. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • služobná cesta, Piešťany

Streda 23. 11. 2016

 • služobná cesta, Bratislava
 • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 24. 11. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada so zástupcom primátora mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie

Piatok 25. 11. 2016 

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 28. 11. 2016

 • účasť na workshope k novému webovému sídlu Mesta Trenčín
 • porada s vedúcimi útvarov Mestského úradu v Trenčíne

Utorok 29. 11. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“
 • pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru MsÚ

Streda 30. 11. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • účasť na verejnej diskusii s obyvateľmi Trenčína v Mestskej športovej hale

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín