Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie výzvy na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v Materských školách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci integrovaného operačného programu zameranú na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Bližšie informácie o výzve nájdu potenciálni žiadatelia z mestskej funkčnej oblasti Trenčín na stránke SO pre IROP pri meste Trenčín.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín