Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Október

Pondelok 3. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • prijatia občanov počas Dňa otvorených dverí

Utorok 4. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 5. 10. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze

Štvrtok 6. 10. 2016

 • porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí TVK, a. s.
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutie so zástupcami partnerských miest

Piatok 7. 10. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s viceprimátorom mesta Trenčín
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov
 • vybavovanie agendy primátora
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín