Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Október

Pondelok 3. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • prijatia občanov počas Dňa otvorených dverí

Utorok 4. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 5. 10. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s primátorkou Prievidze

Štvrtok 6. 10. 2016

 • porada kancelárie primátora
 • účasť na zasadnutí TVK, a. s.
 • porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • stretnutie so zástupcami partnerských miest

Piatok 7. 10. 2016

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada s viceprimátorom mesta Trenčín
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov
 • vybavovanie agendy primátora

Pondelok 10. 10. 2016

 • účasť na tlačovej besede
 • účasť na slávnostnom stretnutí jubilantov klubu dôchodcov
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov

Utorok 11. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 12. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 13. 10. 2016

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na pohrebe Michala Kováča

Piatok 14. 10. 2016

 • pracovné stretnutie - kontrola čistoty mesta s vedením Marius Pedersen a zodpovednými pracovníkmi mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s viceprimátorom

Pondelok 10. 10. 2016

 • účasť na tlačovej besede
 • účasť na slávnostnom stretnutí jubilantov klubu dôchodcov
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • účasť na členskej schôdzi klubu dôchodcov

Utorok 11. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Streda 12. 10. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 13. 10. 2016

 • pracovná cesta, Bratislava
 • účasť na pohrebe Michala Kováča

Piatok 14. 10. 2016

 • pracovné stretnutie - kontrola čistoty mesta s vedením Marius Pedersen a zodpovednými pracovníkmi Mesta Trenčín
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s viceprimátorom

Pondelok 17. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • porada k rozpočtu mesta na rok 2017
 • účasť na finančnej a majetkovej komisii

Utorok 18. 10. 2016

 • pracovné rokovanie s potenciálnym investorom
 • pracovné stretnutie s právnymi zástupcami Mesta Trenčín
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Streda 19. 10. 2016

 • účasť na tlačovej besede
 • služobná cesta Bratislava

Štvrtok 20. 10. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovná porada s prednostom Mestského úradu v Trenčíne
 • porada k investičným akciám mesta

Piatok 21. 10. 2016

 • pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • pracovné rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • pracovné rokovanie k podpore športových podujatí
 • pracovné stretnutie s ministrom obrany SR

Pondelok 24. 10. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • pracovné stretnutie k projektu Terminál
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny

Utorok 25. 10. 2016

 • návšteva prezidenta SR
 • pracovné rokovanie s prednostom Okresného úradu Trenčín
 • pracovné rokovanie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 26. 10. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • účasť na schôdzi Základnej organizácie nedoslýchavých Trenčín
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín

Štvrtok 27. 10. 2016

 • služobná  cesta, Bratislava

Piatok 28. 10. 2016

 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • pracovné stretnutie s potenciálnym investorom
 • účasť na schôdzi klubu seniorov
 • účasť na vernisáži v Galérii M. A. Bazovského

Pondelok 31. 10. 2016

 • vybavovanie agendy primátora

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín