Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2016  

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016

 

  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2016, /zobrazí sa v novom okne/

  Plnenie rozpočtu k 30.6.2016, tabuľková časť /zobrazí sa v novom okne/

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín