Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

2016

  • Podlimitná zákazka – stavebné práce – "MŠ Stromova – Rekonštrukcia strechy"

Výzva na predkladanie ponúk http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340403

Dokumenty ku zákazke:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402286

 

  • Zrušená zákazka:

Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb - „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/341283

Dokumenty ku zákazke:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402431

  • Nadlimitná zákazka – poskytnutie služieb - „Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín