Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

September

Štvrtok 1. 9. 2016 - Piatok 9. 9. 2016

 • Čerpanie riadnej dovolenky 

Pondelok 12. 9. 2016

 • porada primátora s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • porada k parkovacej politike
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 13. 9. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • služobná cesta Štrbské Pleso
 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS

Streda 14. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady ZMOS
 • účasť na výstave Rudolfa Moška

Štvrtok 15. 9. 2016

 • Štátny sviatok

Piatok 16. 9. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho
 • sobášenie

Pondelok 19. 9. 2016 

 • porada k plánu rozvoja mesta
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 20. 9. 2016

 • služobná cesta, Praha

Streda 21. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • rokovanie s potenciálnym investorom
 • porada k rozpočtu na rok 2017

Štvrtok 22. 9. 2016

 • pracovné stretnutie k stavu modernizácie železničnej trate
 • porada k vyhrádzaniu parkovacích miest
 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva

Piatok 23. 9. 2016

 • pracovné stretnutie s poslancami
 • porada kancelárie primátora
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami

Pondelok 26. 9. 2016

 • účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ v Trenčíne
 • pracovné stretnutie s hlavnou kontrolórkou Mesta Trenčín
 • služobná cesta, Bratislava

Utorok 27. 9. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

Streda 28. 9. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 29. 9. 2016 

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • prijatie zástupcov Dobrovovoľného hasičského zboru Trenčín – Opatová
 • pracovné rokovanie k stavu modernizácie železničnej trate

Piatok 30. 9. 2016 

 • prijatia občanov – vopred dohodnuté termíny
 • porada kancelárie primátora

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín