Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

August

Pondelok 1. 8. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • porada so zástupcom primátora
 • porada kancelárie primátora

Utorok 2. 8. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada s vedúcou útvaru právneho

Streda 3. 8. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 4. 8. 2016

 • pracovné rokovanie k projektu Terminál
 • vedenie mmoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Piatok 5. 8. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 8. 8. 2016

 • kontrolný deň v meste
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • porada k bioodpadu
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Utorok 9. 8. 2016

 • služobná cesta, Bratislava 

Streda 10. 8. 2016

 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 11. 8. 2016

 • služobná cesta Piešťany
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 12. 8. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada kancelárie primátora

Pondelok 15. 8. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • rokovania s potenciálnym investorom

Utorok 16. 8. 2016

 • pracovné rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • porada s vedúcou útvaru ekonomického
 • porada s komunikačným oddelením

Streda 17. 8. 2016

 • porada s prednostom MsÚ
 • porada k rozpočtu mesta Trenčín
 • pracovné rokovanie k Posádkovému klubu

Štvrtok 18. 8. 2016

 • porada kancelárie primátora
 • pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • vyjadrenie pre médiá
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 19. 8. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 22. 8. 2016

 • čerpanie riadnej dovolenky

Utorok 23. 8. 2016

 • stretnutia s verejnosťou – vopred dohodnuté termíny
 • porada s hlavným architektom mesta
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 24. 8. 2016

 • služobná cesta Rožňava, Bardejov

Štvrtok 25. 8. 2016

 • stretnutia s verejnosťou – vopred dohodnuté termíny
 • účasť na oslavách výročia vypuknutia Slovenského národného povstania
 • pracovné stretnutie s predstaviteľmi hokejového klubu

Piatok 26. 8. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • sobášenie

Pondelok 29. 8. 2016

 • Štátny sviatok

Utorok 30. 8. 2016 - Streda 31. 8. 2016

 • Čerpanie riadnej dovolenky 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín