Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Zverejnený harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program zverejnilo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Tento harmonogram nájdete na stránkach MPRV SR.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín