Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznamovanie podvodov

Podozrenia na podvodné, korupčné či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na emailovú adresu: , alebo prostredníctvom anonymného formulára na tejto stránke.

Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na:

www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk  
www.olaf.vlada.gov.sk

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín