Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Kontakty SO pre IROP

Sprostredkovateľký orgán pre IROP

Mestský úrad v Trenčíne
Mierové námesti 2, 911 64 Trenčín
Tel. 032 6504 423
e-mail:
www.trencin.sk

Zamestnanci
Ing. Martin Sedláček
vedúci manažér SO pre IROP
e-mail:  
Tel. 032 6504 423

Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava
www.mpsr.sk

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín