Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Výzvy na predkladanie projektových zámerov

Výzvy na predkladanie projektových zámerov nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín