Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

FAQ - často kladené otázky k výzve na materské škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín