Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Júl

Piatok 1. 7. 2016

 • kontrola kosenia v meste
 • kontrola postupu prác na moste na Ostrov
 • stretnutie s generálnym riaditeľom a.s. Keraming
 • podpisovanie agendy primátora
 • účasť na pohrebe MUDr. Beňa
 • sobášenie

Pondelok 4. 7. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov
 • podpisovanie agendy primátora
 • služobná cesta, Ivanka pri Dunaji

Utorok 5. 7. 2016

 • štátny sviatok

Streda 6. 7. 2016

 • porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 7. 7. 2016

 • podpisovanie agendy primátora
 • pracovné rokovanie k mostu Opatová
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Piatok 8. 7. 2016

 • služobná cesta, Bratislava
 • účasť na okrúhlom stole „Budúcnosť inteligentných miest na Slovensku“, ktorý je súčasťou 7. európskeho summitu regiónov a miest

Pondelok 11. 7. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Utorok 12. 7. 2016

 • prijatie riaditeľky ZUŠ K. Pádivého pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • prijatie riaditeľky ZŠ, Východná pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • pracovné rokovanie k rekonštrukcii Mierového námestia

Streda 13. 7. 2016

 • porada k rozpočtu
 • porada k rekonštrukcii mostu v mestskej časti Opatová
 • porada so zástupcom primátora

Štvrtok 14. 7. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Piatok 15. 7. 2016

 • rokovania s potenciálnym investorom

Pondelok 18. 7. 2016

 • účasť na zasadnutí krízového štábu
 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ
 • pracovné stretnutie so starostom obce Bolešov
 • porada k výstavbe nového futbalového štadióna
 • pracovné stretnutie s prednostom Okresného úradu v Trenčíne

Utorok 19. 7. 2016

 • účasť na pracovnom stretnutí ku kontrole MsÚ Národným kontrolným úradom
 • tlačová beseda
 • porada k rozpočtu Mesta Trenčín
 • porada so zástupcom primátora

Streda 20. 7. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 21. 7. 2016

 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • porada kancelárie primátora
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 22. 7. 2016

 • vybavovanie agendy primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 25. 7. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov MsÚ Trenčín
 • pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • pracovné stretnutie so zástupcom bankovej inštitúcie

Utorok 26. 7. 2016

 • porada so zástupcom primátora
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Streda 27. 7. 2016

 • pracovné stretnutie k investičným akciám Mesta Trenčín
 • účasť na zasadnutí predstavenstva Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s.
 • pracovné stretnutie k zimnému štadiónu

Štvrtok 28. 7. 2016

 • pracovné rokovanie o čistote v meste
 • pracovný obed so starostami okolitých obcí
 • pracovné rokovanie o stave modernizácie železničnej trate
 • vybavovanie agendy primátora

Piatok 29. 7. 2016

 •  služobná cesta, Bratislava

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín