Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere uzatvoriť zmluvu o budúcej zámennej zmluve

 Zámena pozemkov
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín