Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Jún

Streda 1. 6. 2016 

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom SAD Trenčín
 • Odovzdávanie cien na florbalovom turnaji základných škôl
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Štvrtok 2. 6. 2016 

 • Služobná cesta, Bratislava
 • Vybavovanie agendy primátora

Piatok 3. 6. 2016

 • Účasť na premietaní cestopisného filmu pre víťazov celoslovenskej súťaže
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok 6. 6. 2016

 • Porada kancelárie primátora
 • Porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovná návšteva priestorov MHSL
 • Porada k rozpočtu

Utorok 7. 6. 2016

 • Rozhovor pre Pressburger Zeitung (si uprav ak uznáš za vhodné)
 • Porada ku koseniu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na odovzdávaní cien pre Cyklistickú osobnosť Trenčína 2015

Streda 8. 6. 2016

 • Porada k modernizácii železničnej trate
 • Vedenie rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

Štvrtok 9. 6. 2016

 • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 10. 6. 2016

 • Pracovné rokovanie s riaditeľom SAD Trenčín
 • Tlačová beseda
 • Služobná cesta, Piešťany

Pondelok 13. 6. 2016

 • Porada s vedúcimi útvarov
 • Účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a.s.
 • Účasť na zasadnutí valného zhromaždenia TVK, a.s.
 • Porada k statickej doprave
 • Účasť na verejnej prezentácii návrhu nového cestovného poriadku

 Utorok 14. 6. 2016

 • rokovanie s poslancami MsZ

 • porada so zástupcom primátora

 Streda 15. 6. 2016

 • porada k rozpočtu
 • účasť na zasadnutí Rady starších
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Štvrtok 16. 6. 2016

 • sobášenie
 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 17. 6. 2016

 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Pondelok  20. 6. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov
 • porada kancelárie primátora
 • prijatie účastníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS
 • vybavovanie agendy primátora

Utorok 21. 6. 2016

 • oceňovanie detských osobností mesta Trenčín 2016
 • služobná cesta, Bratislava

Streda 22. 6. 2016

 • porada s prednostom mestského úradu
 • návšteva materskej školy Slimáčik
 • pracovné stretnutie k letnej plavárni

Štvrtok 23. 6. 2016

 • služobná cesta, Bratislava

Piatok 24. 6. 2016

 • tlačová beseda
 • služobná cesta, Nové Mesto nad Váhom
 • sobášenie
 • stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny   

Pondelok  27. 6. 2016

 • porada s vedúcimi útvarov
 • porada k programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

Utorok 28. 6. 2016

 • pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • prijatie Jozefa Hankociho pri príležitosti publikovania knihy 110 rokov trenčianskeho futbalu
 • vybavovanie agendy primátora
 • pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 29. 6. 2016

 • rokovanie s predsedom finančnej a majetkovej komisie MsZ
 • rokovanie s vedúcou ekonomického útvaru a prednostom MsÚ o rozpočte
 • pracovná porada so zástupcom primátora
 • pracovné stretnutie so starostom obce Mníchova Lehota
 • kontrola postupu prác na moste na Ostrov
 • rokovanie so zástupcom SPP
 • pracovné rokovanie s poslancom MsZ

Štvrtok 30. 6. 2016

 • služobná cesta Bratislava

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín