Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

SO pre IROP

 Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

 Ing. Martin Sedláček

vedúci zamestnanec SO pre IROP

 tel.: 032/6504 423

mobil: 0902 911 350

Petra Glosová

manažér pre posudzovanie projektov/

projektových zámerov

tel.: 032/6504 423

mobil: 0902 911 274

 

 

 

 

 

 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín