Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Máj

Pondelok 2. 5. - Piatok 6. 5. 2016

 • Čerpanie dovolenky

Pondelok 9. 5. 2016

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Účasť na podujatí - Deň matiek – Združenie kresťanských seniorov
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na podujatí – Deň matiek – Jednota dôchodcov Slovenska
 • Služobná cesta, Bratislava

Utorok 10. 5. 2016

 • Účasť na zasadnutí predstavenstva TVK, a. s.
 • Účasť na spomienkovom ceremoniáli pri príležitosti 71. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Posádkovom dome
 • Účasť na podpisovaní Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave a realizácii Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín
 • Porada kancelárie primátora

Streda 11. 5. 2016

 • Pracovné rokovanie - ZSE Energia, a.s.
 • Služobná cesta, Bratislava
 • Pracovné rokovanie - Železnice Slovenskej republiky

Štvrtok 12. 5. 2016

 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Porada so zástupcom primátora
 • Účasť na rokovaní k aktuálnemu stavu modernizácie železničnej trate v Trenčíne
 • Služobná cesta, Košice - účasť na stretnutí Združenia krajských miest K8

Piatok 13. 5. 2016

 • Služobná cesta, Košice - účasť na stretnutí Združenia krajských miest K8

Pondelok 16. 5. 2016

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada kancelárie primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ k MHD Trenčín

Utorok 17. 5. 2016

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Streda 18. 5. 2016

 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Porada k rozpočtovej situácii Mesta Trenčín
 • Sobášenie
 • Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 19. 5. 2016

 • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 20. 5. 2016

 • Účasť na poďakovaní zamestnancom Sociálnych služieb Mesta Trenčín
 • Porada kancelárie primátora
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášenie

Pondelok 23. 5. 2016

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na pohrebe
 • Pracovná porada s vedúcou útvaru právneho

Utorok 24. 5. 2016

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • Pracovné stretnutie k parkovacej politike

Streda 25. 5. 2016

 •  Služobná cesta, Bratislava

Štvrtok 26. 5. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Rokovanie so zástupcami ZSE Energia, a.s.
 • Sobášenie
 • Služobná cesta, Bratislava

Piatok 27. 5. 2016 

 • Účasť na Športovej olympiáde málotriednych škôl
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášenie

Pondelok 30. 5. 2016

 • Pracovné stretnutie s podpredsedom predstavenstva TVK, a.s. Trenčín
 • Porada k parkovacej politike
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Deň otvorených dverí pre záujemcov o stretnutie s primátorom

Utorok 31. 5. 2016

 • Služobná cesta, Bratislava
 • Porada kancelárie primátora

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín