Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Apríl

Piatok 1. 4. 2016

 • Služobná cesta Bratislava

Pondelok 4. 4. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostom MsÚ
 • Pracovná porada s povereným vedúcim kancelárie primátora k programu
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 5. 4. 2016

 • Rokovanie so zástupcami SPP – distribúcia, a. s.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Centra pre rodinu
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny

Streda 6. 4. 2016

 • Stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • Rokovania s poslancami MsZ Trenčín
 • Rokovanie so zástupcami Klubov seniorov
 • Stretnutie so zástupkyňou m. o. Aliancia žien – Cesta späť

Štvrtok 7. 4. 2016

 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na podujatí Klubu vojenských veteránov
 • Porada so zástupcom primátora

Piatok 8. 4. 2016

 • Rokovanie so starostom Trenčianskej Turnej
 • Prijatie poslanca MsZ Trenčín pri príležitosti životného jubilea
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Sobášenie

 

Pondelok 11. 4. 2016

 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Stretnutie s deťmi z detského domova v rámci projektu "Spoza brány k politikom"
 • Stretnutie s poslancom MsZ Trenčín
 • Stretnutia so zamestnancami MsÚ Trenčín
 • Pracovná porada k novému grafikonu MHD

 

Utorok 12. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na oslavách 71. výročia oslobodenia Trenčína
 • Účasť na zasadnutí Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
 • Stretnutie s trenčianskymi architektmi

 

Streda 13. apríl 2016 

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na tlačovej konferencii mimovládnej organizácie Aliancia žien - cesta späť o zriadení nového poradenského centra v Trenčíne pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie
 • Služobná cesta, Bratislava

 

Štvrtok 14. apríl 2016

 • Pracovné stretnutie k dopravnej situácii na ZŠ Na dolinách
 • Pracovné stretnutie k aktuálnemu stavu modernizácie železničnej trate
 • Pracovný obed s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Účasť na spomienkovom stretnutí k 74. výročiu prvého transportu Židov do koncentračného tábora Osvienčim
 • Rokovanie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Účasť na oceňovaní športovcov mesta Trenčín za rok 2015

Piatok 15. apríl 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada so zástupcom primátora
 • Prijatie úspešného slovenského športovca
 • Účasť na valnom zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“  

 

Pondelok 18. 4. 2016 - Štvrtok 21. 4. 2016

 • Čerpanie dovolenky

 

Piatok 22. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada kancelárie primátora

Pondelok 25. 4. 2016 

 • Porada so zástupcom primátora a prednostom MsÚ
 • Pracovné stretnutie k Programu rozvoja mesta
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom SAD Trenčín
 • Porada k prezentácii parkovacej politiky mesta

Utorok 26. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Prijatie exkurzie detí z MŠ Slimáčik
 • Pracovná porada s prednostom MsÚ
 • Verejná diskusia k parkovacej politike Mesta

Streda 27. 4. 2016

 • Porada kancelárie primátora
 • Stretnutia s občanmi - vopred dohodnuté termíny
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Štvrtok 28. 4. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na konferencii Asociácie komunálnych ekonómov
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na zakladajúcej schôdzi klubu Sklerózy multiplex

Piatok 29. 4. 2016

 • Účasť na Zlatovskom memoriáli Prháčka a Psotného
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Účasť na oslavách sviatku Pesach

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín