Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Marec

Utorok 1. 3. 2016

 • Pracovné rokovanie k aktuálnemu stavu Modernizácie železničnej trate
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 2. 3. 2016

 • Účasť na 8. ročníku súťažnej prehliadky „Poézia, próza a spevy jesene života 2016“
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora 

 

Štvrtok 3. 3. 2016

 • Vyjadrenie pre agentúru ČTK

 • Rokovanie s podpredsedom predstavenstva TVK, a. s.

 • Pracovná porada so zástupcom primátora

 

Piatok 4. 3. 2016

 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

 

Pondelok 7. 3. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Účasť na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov ul. 28.októbra
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie SZPB Trenčín

 

Utorok 8. 3. 2016

 • Pracovné rokovania v Bratislave

 

Streda 9. 3. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Rozhovor pre časopis týždeň.sk
 • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 10. 3. 2016

 • Pracovné rokovanie o Modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie k pripravovanej mobilnej aplikácii o meste Trenčín
 • Účasť na koncerte speváckych zborov z gymnázií z Ľubľany – Krakova – Trenčína a Komorného orchestra ZUŠ K.Pádivého Trenčín

 

Piatok 11. 3. 2016

 • Čerpanie riadnej dovolenky

Pondelok 14. 3. 2016

 

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru stavebného a životného prostredia
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k návrhu parkovacej politiky mesta

 

Utorok 15. 3. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie k projektu
 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta

 

Streda 16. 3. 2016

 • Rozhovor pre TA3 k relácií o mostoch
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti VOD-EKO, a.s.
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí

 

Štvrtok 17. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v Jasnej

 

Piatok 18. 3. 2016

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v Jasnej

Pondelok 21. 3. 2016

 • Pracovná porada so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie k pripravovanému projektu
 • Podpisovanie agendy primátora

Utorok 22. 3. 2016

 • Pracovné rokovania k modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s vedúcou právneho útvaru

Streda 23. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou ekonomického útvaru k rozpočtu
 • Účasť na 10. ročníku klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 2016
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou Strednej umeleckej školy v Trenčíne

Štvrtok 24. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitosti
 • Pracovné rokovanie - Piešťany
 • Podpisovanie agendy primátora

Piatok 25. 3. 2016

 • Štátny sviatok 

Pondelok 28. 3. 2016

 • Štátny sviatok


Utorok 29. 3. 2016

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie k parkovacej politike v meste
 • Neformálne stretnutie primátora s poslancami mestského zastupiteľstva

Streda 30. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Štvrtok 31. 3. 2016

 • Pracovné stretnutie k parkovacej politike v meste
 • Slávnostné oceňovanie úspešných pedagógov mesta Trenčín
 • Účasť na zasadnutí komisie kultúry a cestovného ruchu

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín