Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Február

 

Pondelok 1. 2. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia mesta a obcí Stredného Považia
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom hotela Elizabeth
 • Stretnutie so zdravotnými sestrami Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • Účasť na verejnom stretnutí učiteľov a rodičov

 

Utorok 2. 2. 2016

 • Služobná cesta, Košice

 

Streda 3. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho
 • Pracovné rokovanie o mestských investíciách
 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom TVK, a.s.
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie s predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu

 

Štvrtok 4. 2. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie k návrhu novej organizácie MHD v Trenčíne
 • Novoročné stretnutie akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

 

Pondelok 8. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Účasť na členskej schôdzi ZO JDS 01
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Utorok 9. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru ekonomického
 • Pracovné stretnutie ohľadne TVK, a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Streda 10. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom
 • Stretnutie so žiakmi 6.ročníka Základnej školy Hodžova
 • Účasť na protestnom zhromaždení zdravotných sestier v Trenčíne

 

Štvrtok 11. 2. 2016

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Účasť na spoločnom zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie a Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ Trenčín

 

Piatok 12. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie k plánu verejného obstarávania na rok 2016
 • Pracovné stretnutie k plánovaným investičným akciám
 • Podpisovanie agendy primátora

Pondelok 15. 2. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • Porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

Utorok 16. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s členom predstavenstva HK Dukla
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne
 • Podpisovanie agendy primátora


Streda 17. 2. 2016

 • Účasť na zasadnutí Združenia kresťanských seniorov Slovenska
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 18. 2. 2016

 • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
 • Pracovné stretnutie k Trenčianskej parkovacej spoločnosti
 • Účasť na verejnom prerokovaní návrhu novej organizácie MHD

Piatok 19. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie programu primátora

Pondelok 22. 2. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva ohľadne parkovacej politiky v meste

Utorok 23. 2. 2016

 • Účasť na slávnostnom zhromaždení príslušníkov Vojenskej polície pri príležitosti 25.výročia vzniku Vojenskej polície
 • Pracovné stretnutie s primátorom mesta Bánovce nad Bebravou
 • Pracovné stretnutie ohľadne festivalu HoryZonty
 • Pracovné stretnutie so starostkou obce Laskár

Streda 24. 2. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického ohľadne rozpočtu mesta
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Bošáca
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Trenčianskeho múzea

 

Štvrtok 25. 2. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla Trenčín
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcim útvaru interných služieb k investičným akciám
 • Účasť na Hodnotiacej členskej schôdzi Klubu vojenských veteránov
 • Účasť na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ Trenčín

 

Piatok 26. 2. 2016

 • Účasť na slávnostnom ukončení projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne"

 

Pondelok 29. 2. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva k zriadeniu Cyklokomisie
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín