Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2016  

Január

Pondelok 4. 1. 2016

 • Uvítanie prvého občana mesta Trenčín roku 2016
 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu

Utorok 5. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom MsZ

Streda 6. 1. 2016

 • Sviatok

Štvrtok 7. 1. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.

Piatok 8. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora

Pondelok 11. 1. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovná porada o futbalovom štadióne

 

Utorok 12.1.2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na pracovnom stretnutí k rekonštrukcii Mierového námestia
 • Účasť na pohrebe Antona Srholca v Skalici

 

Streda 13.1.2016

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcim útvaru školstva
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 14.1.2016

 • Novoročné stretnutie primátora a prednostu mestského úradu so zamestnancami
 • Pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Cora Geo s.r.o.
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Haluzice
 • Pracovné stretnutie so zástupcom HK Dukla Trenčín n.o.
 • Novoročné stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

 

Piatok 15.1.2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

 

Pondelok 18. 1. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie okrskových volebných komisií

Utorok 19. 1. 2016

 • 5. zasadnutie Predsedníctva ZMOS na Štrbskom Plese

 

Streda 20. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie k investíciám
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k rozpočtu

 

Štvrtok 21. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora a hlavným architektom mesta
 • Pracovné rokovanie k projektu Terminálu

Piatok 22. 1. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s právnymi zástupcami mesta
 • Otvorenie 6. Východniarskeho plesu 

Pondelok 25. 1. 2016

 • Pracovná porada primátora so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Pracovné rokovanie k nájomným bytom a odpadovému hospodárstvu

 

Utorok 26. 1. 2016

 • Pracovné rokovanie k  futbalovému štadiónu
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.

 

Streda 27. 1. 2016

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu a vedúcou útvaru ekonomického k financiám a rozpočtu mesta
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín

 

Štvrtok 28. 1. 2016

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru kultúrno-informačných služieb k plánovaným kultúrnym akciám v meste
 • Pracovné rokovanie o investíciách
 • Pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti LEONI Slovakia v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie k technologickému centru v Trenčíne

Piatok 29. 1. 2016

 • Služobné rokovania v Bratislave

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín