Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

December

 

Utorok 1.12.2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Zasadnutie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Stretnutie primátorov krajských miest v Nitre

 

Streda 2.12.2015

 • Stretnutie primátorov krajských miest v Nitre
 • Pracovné rokovanie k mestskej hromadnej doprave
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva k Terminálu

 

Štvrtok 3. 12. 2015

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu – riešenie operatívnych záležitostí
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Verejná diskusia primátora s občanmi mesta v Mestskej športovej hale

 

Pondelok 7. 12. 2015

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Účasť na slávnostnom rokovaní Rady RZMOSP
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie s predsedníčkou Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
 • Účasť na zasadnutí VMČ Juh


Utorok 8.1 2. 2015

 • Stretnutie – odovzdanie Kroniky života
 • Natočenie vianočného vinšu primátora k vystúpeniu Hojné požehnanie Vám nesieme
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Centra pre rodinu k spolupráci s mestom
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva HK Dukla
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.
 • Účasť na oslave sviatku Chanuka Židovskej náboženskej obce v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s poslancami ohľadne rozpočtu na rok 2016

 

Streda 9. 12. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Valné zhromaždenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“

 

Štvrtok 10. 12. 2015

 • Účasť na konferencii katedry Verejnej správy a regionálnej ekonomiky na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka
 • Pracovné rokovanie k modernizácii železničnej trate
 • Sobášenie
 • Vianočný večierok spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s.

 

Piatok 11.12.2015

 • Diskusia so zamestnancami Johnson Controls
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Pondelok 14. 12. 2015

 

 • Pracovná porada so zástupcom primátora a prednostom mestského úradu
 • Účasť na predvianočnom stretnutí Združenia kresťanských seniorov Klub Trenčín
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Utorok 15. 12. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné rokovanie v Bratislave
 • Účasť na vianočnom posedení členov ZO JDS 27

 

Streda 16. 12. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 17. 12. 2015

 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Vianočné posedenie so zamestnancami Mesta Trenčín

 

Piatok 18. 12. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Vianočný obed kancelárie primátora
 • Účasť na oslave 50.výročia založenia Základnej školy Hodžova

 

Pondelok 21. 12. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Utorok 22. 12. 2015 

 

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

 

Streda 23. 12. 2015

 

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Štvrtok 24. 12. 2015

 • Štedrý deň

 

Piatok 25. 12. 2015

 • Prvý sviatok vianočný

 

Pondelok 28. 12. 2015 - Štvrtok 31. 12. 2015

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín